คู่มือการใช้งาน

Email setup Android วิธีการตั้งค่าอีเมล์แบบ POP3 ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android

Email setup Android วิธีการตั้งค่าอีเมล์แบบ POP3 ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android ดูคำแนะนำหรือตัวอย่างจากวีดีโอนี้ได้เลยครับ           206 total views,  1 views today

 206 total views,  1 views today

การตั้งค่า Email โปรแกรม Microsoft Outlook

การตั้งค่า Email โปรแกรม Microsoft Outlook คลิกที่คำสั่ง Add account ดังภาพ   2. คลิกเลือกคำสั่ง แบบกำหนดเอง (Manual setup) ดังภาพ   3. เลือกรูปแบบบริการอีเมล์  POP or IMAP 4. กรอกรายละเอียด ในหน้าจอให้ครบถ้วน (ข้อมูลตามที่ทางเราจัดส่งให้ หลังจากชำระเงินใช้บริการ) เมื่อใส่ค่าครบแล้ว คลิก More Setting 5. คลิกที่ แทบ ชื่อ Outgoing Server ให้คลิกที่ Log on using และใส่ชื่ออีเมล์เต็มพร้อมรหัสผ่าน 6.  คลิกที่แทบชื่อว่า Advance ดูในส่วนของ Delivery จะมีให้เลือกว่าจะเก็บข้อมูลไว้ใน Server ด้วย หรือลบข้อมูลจาก Server ถ้าโปรแกรมดึงข้อมูลอีเมล์ลงมาที่คอมพิวเตอร์เราแล้ว และมีกำหนดว่าให้เก็บไว้ และลบข้อมูลจาก …

การตั้งค่า Email โปรแกรม Microsoft Outlook Read More »

 226 total views,  1 views today